How to set up collaborations between academia and industrial biotech companies
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

J. Pronk

TU Delft

S. Y. Lee

Korea Advanced Institute of Science and Technology

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

J. Lievense

Genomatica Inc.

J. Pierce

B. Palsson

University of California

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

M. Uhlen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Nature Biotechnology

1087-0156 (ISSN)

Vol. 33 3 237-240

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Mikrobiologi

DOI

10.1038/nbt.3171

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-14