Inverse problems and applications
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Redaktör

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

9783319124995

Mer information

Skapat

2017-10-08