Nonobtuse tetrahedral partitions that refine locally towards Fichera-like corners
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Sergey Korotov

Michel Krizek

Applications of Mathematics

0862-7940 (ISSN) 15729109 (eISSN)

Vol. 50 6 569-581

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s10492-005-0038-7

Mer information

Skapat

2017-10-10