FEMS yeast research: the yeast community journal
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 15 2 Art. no. fou007-

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1093/femsyr/fou007

Mer information

Skapat

2017-10-07