FEMS yeast research: the yeast community journal
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 15 2 fou007

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1093/femsyr/fou007

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-05