Varför inte Kost för Folkhälsa
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Inlägget granskar det paradoxala i att kostrelaterade folkhälsohot som fetma och diabetes ökat katastrofalt trots mer forskning och bättre kunskap om biokemiska orsakssamband. Bakomliggande myter och misstag lyfts fram men också nya möjligheter för bättre kost.

livsmedel

hälsoprofilering

biokemi

nätpublicering

blodsocker

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kemivärlden

Vol. 2015 3 28-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kommunikationsvetenskap

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07