Local community responses
Kapitel i bok, 2015

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Lasse Fryk

Göteborgs universitet

Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning II. Khadjri. Barcelona, Oikonet – Erasmus Life Long Learning Programme.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13