Local community responses
Kapitel i bok, 2015

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Lasse Fryk

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07