Local community responses
Kapitel i bok, 2015

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Lasse Fryk

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete