Photochemical formation of nonlinear optical and photorefractive images in polymer layer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

AV Vannikov

AD Grishina

LYa Pereshivko

TV Krivenko

VV Saveleev

LI Kostenko

Rodney Rychwalski

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Journal of Photochemistry and Photobiology

Vol. 150 187-

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07