Photorefractive polyimide containing J-aggregates of thiacarbocyyanine dye
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

AV Vannikov

AD Grishina

BI Shapiro

LYa Pereshivko

TV Krivenko

VV Savelev

VI Berendyaev

Rodney Rychwalski

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Nonlinear Optics

Vol. 29 1 7-

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06