The Fractalist: Memoir of a Scientific Maverick by Benoît Mandelbro
Artikel i övrig tidskrift, 2015

En recension av Mandelbrots memoarer

Författare

Ulf Persson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Mathematical Intelligencer

0343-6993 (ISSN)

Vol. 37 3 79-82

Ämneskategorier

Matematik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1007/s00283-014-9529-2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-22