Altered microbiota in microscopic colitis
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2015

Gastroenterology & Hepatology

Författare

H. Fischer

Skånes universitetssjukhus (SUS)

E. Holst

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Fredrik Karlsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

C. Benoni

Skånes universitetssjukhus (SUS)

E. Toth

Skånes universitetssjukhus (SUS)

M. Olesen

Skånes universitetssjukhus (SUS)

M. Linden

Skånes universitetssjukhus (SUS)

K. Sjoberg

Skånes universitetssjukhus (SUS)

Gut

0017-5749 (ISSN) 1468-3288 (eISSN)

Vol. 64 7 1185-1186

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1136/gutjnl-2014-308956

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-30