Altered microbiota in microscopic colitis
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Gastroenterology & Hepatology

Författare

H. Fischer

Skånes universitetssjukhus

E. Holst

Skånes universitetssjukhus

Fredrik Karlsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

C. Benoni

Skånes universitetssjukhus

E. Toth

Skånes universitetssjukhus

M. Olesen

Malmo University Hospital

M. Linden

Skånes universitetssjukhus

K. Sjoberg

Skånes universitetssjukhus

Gut

0017-5749 (ISSN) 1468-3288 (eISSN)

Vol. 64 1185-1186

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1136/gutjnl-2014-308956