Regulatory potential of post-translational modifications in bacteria
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Antimicrobial peptides

Proteomics

Hydroxylation

N-glycosylation

Protein kinases

Dehydration

Phosphorylation

S-thiolation

Författare

C. Grangeasse

Universite de Lyon

J. Stülke

Universitat Gottingen

Ivan Mijakovic

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Frontiers in Microbiology

1664-302X (ISSN)

Vol. 6 500

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

DOI

10.3389/fmicb.2015.00500