Regulatory potential of post-translational modifications in bacteria
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2015

No abstract available

Hydroxylation

Dehydration

Phosphorylation

Antimicrobial peptides

N-glycosylation

Protein kinases

S-thiolation

Proteomics

Författare

C. Grangeasse

Université de Lyon

J. Stülke

Georg-August-Universität Göttingen

Ivan Mijakovic

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Frontiers in Microbiology

1664302x (eISSN)

Vol. 6 MAY 500

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

DOI

10.3389/fmicb.2015.00500

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-19