Toxic thallium
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Anders Lennartsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Nature Chemistry

1755-4330 (ISSN) 1755-4349 (eISSN)

Vol. 7 7 610-

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1038/nchem.2286

PubMed

26100812

Mer information

Skapat

2017-10-07