Integration Aspects of Biomass Gasification in Large Industrial or Regional Energy Systems - Consequences for Greenhouse Gas Emissions and Economic Performance
Doktorsavhandling, 2015

Virtual Development Laboratory, Chalmers tvärgata 4-6, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Professor Pål Börjesson, avdelningen för Miljö- och energisystem, institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

Författare

Kristina Holmgren

Chalmers, Energi och miljö, Industriella energisystem och tekniker

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Energisystem

ISBN

978-91-7597-240-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Virtual Development Laboratory, Chalmers tvärgata 4-6, Chalmers Tekniska Högskola

Opponent: Professor Pål Börjesson, avdelningen för Miljö- och energisystem, institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

Mer information

Skapat

2017-10-07