Heritage as Common(s) - Common(s) as Heritage
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

The book consitutes the printed outcome of a seminar series run by the Critical Heritage Initiative (University of Gothenburg) and the Urban Heritage Cluster (Curating the City).

Commons commmoning heritage

spatialities and temporalities

urban politics

art

conversation

democracy

resistance

conservation

Redaktör

Henric Benesch

Göteborgs universitet

Feras Hammami

Göteborgs universitet

Ingrid Martins Holmberg

Göteborgs universitet

Evren Uzer

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Etnologi

Design

Social och ekonomisk geografi

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Övrig annan humaniora

Arkitektur

Kulturstudier

Kulturgeografi

Övrig annan samhällsvetenskap

Historia

ISBN

978-91-7061-164-3

Mer information

Skapat

2017-10-10