Power-Efficient Time-Domain Dispersion Compensation Using Optimized FIR Filter Implementation
Paper i proceeding, 2015

We investigate fixed-point aspects and time-domain ASIC implementations of CD compensation. An optimized implementation gives significant power dissipation reduction for short links, with further reduction if pulse shaping is considered.

Coherent communications

Optical communications

Författare

Christoffer Fougstedt

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Alireza Sheikh

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Pontus Johannisson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Alexandre Graell i Amat

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Signal Processing in Photonics Communications, SPPCom 2015; Boston, MA; United States; 27 June 2015-1 July 2015

SpT3D.3- SpT3D.3
978-155752000-5 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Inbäddad systemteknik

Signalbehandling

DOI

10.1364/SPPCOM.2015.SpT3D.3

ISBN

978-155752000-5

Mer information

Skapat

2017-10-08