Diffusion of solutes in highly concentrated vesicle solutions from cationic surfactants. Effests of chain saturation and ester function.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Cecilia Groth

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kristina Tollgerdt

Magnus Nydén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Colloids and surfaces A

Vol. 281 23-34

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06