Investigation of Parylene-C on the performance of millimeter-wave circuits
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

flip chip

Parylene-C

mm-wave

Författare

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Christina Tegnander

Janusz Rudnicki

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Piotr Starski

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anders Emrich

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques

Vol. 54 8 3417-3425

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06