A model for simulation of fixed bed combustion
Rapport, 2006

Författare

Robert Johansson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22