A model for simulation of fixed bed combustion
Rapport, 2006

Författare

Robert Johansson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

0281-0034 (ISSN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07