Structural assessment of concrete railway bridges: Non-linear analysis and remaining fatigue life
Paper i proceeding, 2006

Författare

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Lennart Elfgren

Jan Cervenka

Eugen Brühwiler

Sven Thelandersson

Ebbe Rosell

Bridge Maintenance, Safety, Management, Life Cycle Performance and Cost

741-743
0415403154 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

0415403154

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-25