Development of a guideline for load and resistance assessment of existing European railway bridges
Paper i proceeding, 2006

Författare

Jens S. Jensen

Clive Melbourne

Juan R. Casas

Raid Karoumi

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Alberto Patrón

Bridge Maintenance, Safety, Management, Life Cycle Performance and Cost

755-757
0415403154 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

0415403154

Mer information

Skapat

2017-10-08