Sustainable Bridges: Tillämpning av erfarenheter från ett EU-projekt, delrapport 2
Rapport, 2006

Författare

Ingvar Olofsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Jan Olofsson

Hans Hedlund

1652-9162 (ISSN)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2006:5

Mer information

Skapat

2017-10-08