An empirical model for predicting flakiness in cone crushing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Magnus Bengtsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Magnus Evertsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

International Journal of Minerals Processing

Vol. 79 1 49-60

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07