Quality Driven Production of Crushed Aggregates
Licentiatavhandling, 2006


Författare

Magnus Bengtsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

An empirical model for predicting flakiness in cone crushing

International Journal of Minerals Processing,; Vol. 79(2006)p. 49-60

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08