Climatic influence on display cabinet performance
Paper i proceeding, 2002

air curtain

display cabinet

energy efficiency

Författare

Monica Axell

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

IIR Commission D1/B1 Supermarket refrigeration

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06