Small Particles Containing Phthalic Esters in the Indoor Environment - A Pilot Study
Paper i proceeding, 2002

Författare

Carl-Gustav Bornehag

Lars Cedheim

Linda Hägerhed

Björn Lundgren

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Lars Rosell

Proceedings of the Indoor Air 2002 Conference

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06