Byggnaders tekniska funktion - Funktionsbeständighet för installationstekniska system
Bok, 2002

building service

long-term operation

functional durability

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22