Byggnaders tekniska funktion - Funktionsbeständighet för installationstekniska system
Bok, 2002

functional durability

long-term operation

building service

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

0280-8862 (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06