Kyldisken - viktig för livsmedelskvalitet och energianvändning
Artikel i övrig tidskrift, 2002

energy

display cabinet

food quality

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Företagskatalogen 2002 med information om studieinriktningar på Cahlmers väg & vatten-sektion

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13