Kylmaskiner och värmepumpar - Rätt prestanda?
Övrigt konferensbidrag, 2002

field test

NTVVS

heat pump

COP

capacity

method

performance

refrigeration system

internal

external

guarantee

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Kyltekniska Föreningens Möte

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07