The logistical consequences of e-commerce for spare-part distribution
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Ola Hultkrantz

Chalmers, Institutionen för logistik och transport

Stella workshop, Washington DC, USA, 2004.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06