Optimerad styrning av avfrostning
Övrigt konferensbidrag, 2002

defrost

optimization

control

air-coil

finned tube heat exchanger

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

ESO Workshop on frosting - defrosting

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07