Påfrysningsmekanismer och beräkningar
Övrigt konferensbidrag, 2002

calculation

air-coil

frosting

finned tube heat exchanger

mechanism

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

ESO Workshop on frosting - defrosting

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07