Är villavärmepumpen en miljöriktig lösning?
Övrigt konferensbidrag, 2002

LCI

heat pump

CFC

wood

pellet

CO2

environment

district heating

interaction

HCFC

HFC

global warming

CH4

ozone depletion

LCA

NOx

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

1:a eff-Sys-dagen

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06