Det energieffektiva kylbatteriet
Övrigt konferensbidrag, 2002

efficiency

modelling

cooling-coil

heat transfer

brine

display cabinet

energy

pressure drop

finned-tube heat exchanger

Författare

Caroline Haglund

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

1:a eff-Sys-dagen

6-

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06