Experimental Heat Transfer Study in an Intermediate Turbine Duct
Paper i proceeding, 2013

Författare

Borja Rojo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Martin Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Maxim Golubev

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

49TH AIAA/ASME/SAE/ASEE JOINT PROPULSION CONFERENCE

Ämneskategorier

Energiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07