Electrical and mechanical properties of melamine-formaldehyde-based laminates with shungite filler
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

electrical properties

thermosets

mechanical properties

polymers

composites

fillers

Författare

Björn Voigt

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Douglas McQueen

Michaela Peliskova

Natalia Rozhkova

Polymer Composites

Vol. 26 552-562

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06