Development of methods for optical mapping of nanoconfined DNA
Doktorsavhandling, 2015

competitive binding

optical mapping

YOYO-1

nanofluidics

antibiotic resistance

fluorescence microscopy

single-molecule

DNA

plasmids

netropsin

HB4-salen, Hörsalsvägen 12, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Prof. Keith R. Fox, Centre for Biological Sciences, University of Southampton, Storbritannien

Författare

Lena Nyberg

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Nanoteknik

ISBN

978-91-7597-252-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3933

HB4-salen, Hörsalsvägen 12, Chalmers Tekniska Högskola

Opponent: Prof. Keith R. Fox, Centre for Biological Sciences, University of Southampton, Storbritannien

Mer information

Skapat

2017-10-07