Purification and charaterization of a phytate-degrading enzyme from germinated oat
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Ralf Greiner

Marie Larsson Alminger

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of the Science of Food and Agriculture

0022-5142 (ISSN) 1097-0010 (eISSN)

Vol. 79 1453-1460

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05