Identification of properties of a phytate-degrading enzyme from barley (Hordeum vulgare)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Ralf Greiner

Max-Planck-Gesellschaft

Karl-Dieter Jany

Max-Planck-Gesellschaft

Marie Larsson Alminger

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Cereal Science

0733-5210 (ISSN) 1095-9963 (eISSN)

Vol. 31 127-139

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Kemi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2024-02-02