Théorie des types dépendants et axiome d'univalence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Asterisque

0303-1179 (ISSN)

367-386
9782856298046 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

9782856298046

Mer information

Skapat

2017-10-10