Parametric study of energy saving potential for capacity controlled heat pumps - Optimal condensation temperature
Paper i proceeding, 2002

condensing temperature

flowrate

capacity control

heat pump

energy saving

optimization

condenser

Författare

Fredrik Karlsson

Per Fahlén

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

7th IEA Heat Pump Conference

Vol. 1 566-576

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06