On the behaviour of two-equation models in non-equilibrium homogeneous turbulence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

B. Anders Pettersson-Reif

T. B. Gatski

C. L. Rumsey

Phys. Fluids 18, No. 6 (065108; 15 pages)

Vol. 18 6 065109-15

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06