Socializing into the the biotechnological discourse - an analysis of the argumentation about genetically modified crops
Kapitel i bok, 2014

Författare

Anne Solli

Göteborgs universitet

Språk, diskurs och identitet, Niklas Gericke (Red.)

81-108

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

ISBN

978-91-7063-613-4

Mer information

Skapat

2017-10-10