Recycling of Antimony and Zinc from Metal Oxide Varistors (MOVs)
Licentiatavhandling, 2015

carbothermal reduction

metal oxide varistor

zinc

cementation

antimony

recycling

hydrometallurgy

direct reduction

leaching

seminarium 10:an, Kemigården 4
Opponent: Anders Hellman

Författare

Toni Karlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysikalisk kemi

Analytisk kemi

Kemiska processer

Metallurgi och metalliska material

Styrkeområden

Produktion

seminarium 10:an, Kemigården 4

Opponent: Anders Hellman

Mer information

Skapat

2017-10-08