Värmesystem med luftvärmare och radiatorer - Utformningens inverkan på systemets känslighet
Rapport, 2002

heating coil

controllability

air heater

shunt group

water return temperature

P-band

thermal power output

deviations

room temperature

valve group

radiator system

hydronic heating

Författare

Anders Trüschel

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06