Bail Out, Radiostyrd fallskärmshoppning
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Modellflygnytt

0345-813X (ISSN)

18-20

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Annan teknik

Annan elektroteknik och elektronik