Bail Out, Radiostyrd fallskärmshoppning
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Modellflygnytt

0345-813X (ISSN)

2 18-20

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Annan teknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08