Hedging, boosting and language appeals: preachers exploring the epistemic continuum
Paper i proceeding, 2015

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Academy of Homiletics 2015 Annual Meeting, Nashville, TN, USA, 3-5 December

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Religionsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Filosofi, etik och religion

Mer information

Skapat

2017-10-07