Yeast cell factories on the horizon: Metabolic engineering in yeast gets increasingly more versatile
Artikel i övrig tidskrift, 2015

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Science

0036-8075 (ISSN)

Vol. 349 6252 1050-1051

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Bioinformatik och systembiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1126/science.aad2081

Mer information

Skapat

2017-10-07