E-commerce and logistical consequences : new flow structures as a consequence of e-commerce
Rapport, 2000

Författare

Ola Hultkrantz

Institutionen för transportteknik

Kenth Lumsden

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

993-282187-x

Meddelande - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik: 108

Mer information

Skapat

2017-10-06