Model-Based Engineering for Embedded Systems in Practice
Rapport, 2014

Författare

Nadja Marko

Grischa Liebel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Daniel Sauter

Aleksander Lodwich

Matthias Tichy

Göteborgs universitet

Andrea Leitner

Jörgen Hansson

Ämneskategorier

Datorteknik

Annan data- och informationsvetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08