Industrielle Praxis modellbasierter Entwicklung im Bereich eingebetteter Systeme
Paper i proceeding, 2015

Författare

Grischa Liebel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Nadja Marko

Matthias Tichy

Göteborgs universitet

Andrea Leitner

Jörgen Hansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Multikonferenz Software Engineering & Management

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07